Gala Show “Champion of Champions” TULEMUSED

13.12.2015 Tallinnas Lillepaviljonis toimunud Gala Show “Champion of Champions 2015” tulemused.

28. septembrist asus EKL büroos raamatupidajana tööle Signe Šadeiko.

Signe on omandanud rakendusliku kõrghariduse raamatupidamise erialal Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledžis, täiendanud end erialaselt ja juhtimisalaselt EBS Juhtimiskoolituse Keskuses.

Tal on üle kümneaastane töökogemus ettevõtte finantsjuhina, mitmeid aastaid pearaamatupidajana ja raamatupidajana erinevates asutustes. Kõige suuremate väljakutsetega oli Signe sõnul tema töö Saku Majas, kus sai välja töötatud ja juurutatud ettevõtte eelarve- ja raamatupidamissüsteem ja tööle seatud raamatupidamisprogramm.

Kennelliidus näeb Signe suurima väljakutsena raamatupidamise ümberkorraldamist selliselt, et võimalikult palju saabuvaid arveid, tehtavaid ülekandeid ja esitatavaid aruandeid saaks edastada elektroonselt, kasutades selleks ära kõik olemasolevad programmilised võimalused. Lisaks programmide töölerakendamisele tuleb täiendada raamatupidamise sise-eeskirja ja tagada, et raamatupidamine kajastaks alati selgelt ja arusaadavalt asutuses toimuvat.

Signe tegeleb rahvatantsuga, talle meeldib looduses viibida ja kodus aiatöid teha, kuid enamus vabast ajast möödub tal koertega tegeledes – nii oma saksa lambakoeri koolitades kui võistlusi ja näitusi korraldades.

“Maailmavõitja” näituste korraldajad aastatel 2019 ja 2020

9.06.2015 Milaanos toimunud FCI üldkoosolekul toimunud hääletustel otsustati Maailmavõitja näituste korraldajamaad aastateks 2019 ja 2020.
2019.a. MV korraldajamaa kandidaadid olid Hiina, Hispaania, Horvaatia ja Saksamaa. Võitjaks osutus Hiina.
2020.a. MV korraldajamaa kandidaadid olid Hispaania, Horvaatia ja Saksamaa. Võitjaks osutus Hispaania.
EKL hääleõigusliku esindajana viibis üldkoosolekul EKL volinike koosoleku juhataja Helen Tonkson-Koit. Eesti hääletas nii 2019 kui 2020 näitusekorraldaja valimise voorus Saksamaa poolt.

Järgmise viie aasta Maailmanäituste toimumiskohad on:
2016, Moskva, Venemaa, 23.–26. juuni
2017, Quito, Ecuador, 9. juuli
2018, Amsterdam, Holland, 9.–12. august
2019, Shanghai, Hiina, 18.-20. oktoober
2020, Madriid, Hispaania, 23.-26. aprill

EKL volinike koosolek valis uue EKL juhatuse

24.09.2014 toimunud EKL volinike koosolek valis uue EKL juhatuse koosseisus:

Astrid Lundava (juhatuse esimees)

Maris Siilmann (juhatuse aseesimees)

Jekaterina Kantijevskaja

Kalvo Kriisk

Viljar Krohv

Tõnis Türk

Kristina Varik-Kilm

 

Valimistulemuste täisprotokollid:

EKL juhatuse valimise protokoll

EKL juhatuse esimehe valimise protokoll

EKL juhatuse aseesimehe valimise protokoll

EKL volinike koosolek valis uue EKL volinike koosoleku juhataja ning asejuhataja

24.09.2014 toimunud EKL volinike koosolekul valiti EKL volinike koosoleku juhataja ning asejuhataja. Uueks EKL volinike koosoleku juhatajaks on Helen Tonkson-Koit. EKL volinike koosoleku asejuhatajana jätkab Maret Kärdi.

Valimistulemuste täisprotokollid:

EKL volinike koosoleku juhataja valimise protokoll

EKL volinike koosoleku asejuhataja valimise protokoll

16.09.2014 toimunud EKL üldkoosolek valis EKL revisjonikomisjoni

16.09.2014 toimunud EKL üldkoosolek valis EKL revisjonikomisjoni liikmed:

1. Veiman, Sirje – 210 häält
2. Madrus, Maili – 199 häält
3. Kerem, Kristin – 184 häält

16.09.2014 toimunud EKL üldkoosolek valis uued EKL volinikud

16.09.2014 toimunud EKL üldkoosolek valis uued EKL volinikud. Lähtuvalt 16.09.2014 üldkoosoleku otsusest on EKL volinike koosolekul 25 liiget:

1. Siilmann, Maris – 159 häält
2. Kriisk, Kalvo – 158 häält
3. Kell, Ülle – 153 häält
4. Müürisepp, Alar – 149 häält
5. Orro-Taruste, Janne – 144
6. Kärdi, Maret – 143 häält
7. Lepasaar, Marko – 140 häält
7. Tonkson-Koit, Helen – 140 häält
9. Haranen, Juta – 139 häält
10. Pikkov, Valentina – 135 häält
11. Lint, Reet – 130 häält
12. Krohv, Viljar – 128 häält
13. Kruus, Jelena – 125 häält
14. Kärdi-Paabo, Helle – 123 häält
14. Lundava, Astrid – 123 häält
14. Oja, Margit – 123 häält
17. Kumm, Hedi – 120 häält
18. Türk, Tõnis – 118 häält
19. Varik-Kilm, Kristina – 115 häält
20. Palgi, Mari – 106 häält
20. Roossaar, Eve – 106 häält
22. Raie, Katrin – 103 häält
23. Kantijevskaja, Jekaterina – 101 häält
24. Lukin, Katleen – 100 häält
25. Tõnurist, Maire – 99 häält

26. Vesik, Liisa – 97 häält
27. Pärn, Aire-Piret – 94 häält
28. Kull, Kätlin – 89 häält
29. Koitver, Katri – 86 häält
29. Moldau, Merike – 86 häält
31. Ragel, Külli – 86 häält
32. Naarits, Anne – 85 häält
33. Kask, Margus – 82 häält
33. Rosumovski, Piret – 82 häält
35. Paju, Kersti – 81 häält
36. Raado, Reet – 78 häält
37. Raudava, Sirle – 74 häält
38. Pingas, Kärt – 72 häält
39. Naarits, Iren – 68 häält
40. Liivand, Kerli – 61 häält
41. Mehikas, Lada – 57 häält
42. Siimon, Mairi – 56 häält
43. Merima, Monica – 52 häält
44. Januško, Elle – 44 häält
45. Mägi, Agne – 42 häält
46. Põldmäe, Priit – 41 häält
47. Raun, Raija Ilona – 38 häält

Helsingi Maailmavõitja näitusel Pille Saare poolt tehtud pildid üleval.

Pille Saare tehtud fotosid Eesti koertest, kes osalesid Maailmavõitjal Helsingis 8-10. augustini, on nüüd võmalik vaadata EKL kodulehe galeriist.

24.05.2014 sõlmiti Moletais (Leedu) Balti kennelliitude koostööleping ja allkirjastati “Balti Võitja” statuut.

Nagu paljud meie liikmed juba teavad, olid viimase aasta jooksul suhted Balti riikide kennelliitude vahel üsna pingelised. Riikidevahelise koostöö aluseks olev Balti Leping sõlmiti ligi kakskümmend aastat tagasi (aastal 1997) Palangas (Leedu) ning on mõistetav, et sellele järgnenud aasta(kümne)te jooksul on ajad ja inimesed muutunud ning tahest-tahtmata ka omavahelisi möödarääkimisi tekkinud. Arusaamatusi saab lahendada aga vaid nende selgeksrääkimisega. Kõigi osapoolte kahjuks venis otsustusvõimetuse periood terve aasta ning suhted kiskusid seetõttu tõsiselt kiiva ja olukord muutus kriitiliseks. Tekkis lausa oht, et Balti riikide ühisnäitus „Balti Võitja“ on kadumas. Eelnevast tulenevalt nentis EKL juhatus selle aasta märtsis, et viimane hetk on otsustavalt tegutsema hakata ning Balti riikide kennelmaailma koostöö päästa.

EKL juhatus alustas läbirääkimisi meie Läti ja Leedu parneritega ning ühiselt jõuti otsusele, et uuendatud Balti Leping ning näituse „Balti Võitja“ statuut võiksid allkirjastatud saada kahe eraldi dokumendina. Eesti hooleks jäi Balti Lepingu tekst, kus suure töö tegi ära Maris Siilmann. Loodud dokument käis partnerite vahel kooskõlastusringil ning 24. mail 2014 jõudiski kätte aeg ühistööna valminud leping ja statuut Leedus Moletais „Balti Võitja“ näitusel allkirjastada. Eesti poolt kirjutas dokumentidele alla EKL juhatuse esimees Astrid Lundava, Läti poolt LKF president Vija Klucniece ning Leedu poolt LKD president Ramune Kazlauskaite. Omaette sümboolne oli see, et lepingu ja statuudi allkirjastamise juures viibis ka FCI asepresident Gerard Jipping, kes andis Balti koostööle kaasa omapoolsed soojad soovid.

Seega on mul suur rõõm teatada, et kolme Balti riigi vaheline koostöö jätkub edukalt ning loodetavasti senisest veelgi aktiivsemalt. Selle kinnitusena anti „Balti Võitja 2014“ lõputseremoonial ürituse lipp üle meie näitusetoimkonna esimehele Marko Lepasaarele ning 2015. aasta „Balti Võitja“ toimub seniseid toredaid traditsioone jätkates Tallinnas.

Nüüd veidi lähemalt ka uuenenud Balti Lepingu ning „Balti Võitja“ statuudiga kaasnevatest muudatustest (lepingute täistekstide tõlked leiad käesoleva ajakirja lehtedelt):

–          Kupeeritud koerte osalemine näitustel. Üheks tõsisemaks „tüliõunaks“ on viimase aasta jooksul olnud kupeeritud kõrvade ja/või sabaga koerte näitustel osalemine või selle keelustamine ning eelnevast tulenevad piirangud Balti tšempionitiitlite saamisel. Loodetavasti aitavad uus leping ja näitusestatuut nüüd „ehitada rahukiriku keset küla“. Kõigil „Balti Võitja“ näitustel (sh. ka Eestis) võivad osaleda ka kupeeritud koerad, oma sünni- ja päritolumaast sõltumatuna. Samuti on kokku lepitud eritingimused, mille alusel kupeeritud koerad (kes ei saa Eestis näitustel osaleda ning seega Eesti tiitlitele kandideerida) vormistada Balti tšempionitiitleid.

–          Muutus rahvusvahelistele näitustele läbi oma maa kennelliidu registreerimise kord. Erinevalt 1997. aastast on tänapäeval rahvusvaheliste maksete tegemine lihtne ja üsna odav. Eelnevast tulenevalt ei peetud kennelliitude kaudu näitustele registreerimise jätkamist mõttekaks.

–          Muutusid Balti (Juunior, Veteran, välimiku) tšempionite kinnitamise hinnad. Uue võimalusena pakutakse tiitli kinnitamist ilma rosetita. Edaspidi on Balti Juuniortšempioni ning Balti Veterantšempioni kinnitamise tasu 15 EUR (rosetiga)/10 EUR (ilma rosetita) ning BALT CH tiitli kinnitamise tasu on 25 EUR (rosetiga)/20 EUR (ilma rosetita).

–          Lepiti kokku, et kõigi Balti riikide kohtunikud ning ringikorraldajad saavad edaspidi teiste Balti riikide näitustele siseneda tasuta (sisenemisõigust tõendab kohtuniku/ringikorraldaja kaart).

 

Astrid Lundava
EKL juhatuse esimees

/artikkel avaldatud ajakirjas “Koer” 2-2014 /

Allkirjastatud dokumentide tõlked:

Balti kennelliitude vaheline koostööleping

Näituse “Balti Võitja” statuut

 

 

.

Pärilike silmahaiguste uuringupäev koostöös ECVO diplomaadi dr. Elina Pietilä’ga

Eesti Kennelliit ja Eesti Kennellidu teadusnõukogu korraldavad koostöös ECVO (European College of Veterinary Ophtalmologists) diplomaadi dr. Elina Pietilä’ga pärilike silmahaiguste uuringupäeva, mis toimub 12.06.2014 Tallinnas Tiina Toometi Loomakliiniku ruumides (Sõle 3).

Uuringu läbinud koertele väljastatakse rahvusvaheliselt tunnustatud ECVO pärilike silmahaiguste uuringute sertifikaat. Uuringupäeval tavauuringu tegemise tasu on 55 EUR/koer (EKL liikmele soodushind 35 EUR/koer), koos gonioskoopiaga 110 EUR/koer (EKL liikmele soodushind 90 EUR/koer).

Uuringupäeval saab osaleda kuni 40 koera (nõutud eelregistreerimine). Registreerimiseks saatke vastavasisuline soov (peab sisaldama uuringule tuleva koera tõugu, registrinumbrit, nime, id-märgistuse numbrit) aadressile ekl@kennelliit.ee . Juhul, kui soovitakse koerale teostada uuring koos gonioskoopiaga, palume see registreerimisel eraldi ära märkida.
NB! Koer loetakse uuringupäevale registreerunuks pärast seda, kui on tasutud EKL poolt väljastatud uuringupäeval osalemise arve. Registreerimine toimub kuni 09.06.2014 või kuni kohtade täitumiseni.

Dr. Pietilä on Põhjamaade oftomoloogide paneeli liige aastast 2006 ning ECVO diplomaat aastast 2011. Igapäevaselt töötab ta veterinaarina ning ülikoolis oftomoloogiaõppejõuna.

Lisainfo ja registreerimine: ekl@kennelliit.ee

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade